Логотип конференціїСекції

Голова: .О.Богуслаев, Генеральний директор "Мотор-Січ", д.т.н., професор;
Заступники голови: С.О.Дмитрієв, завідувач кафедри НАУ, д.т.н., професор;
Секретар: Є.А.Сапелюк, к.т.н, доцент.

Нагору Підсекція 3.1. Технічне обслуговування повітряних суден. Нагору

Голова: С.О.Дмітрієв, завідувач кафедри НАУ, д.т.н., професор
Заступники голови: В.І.Бурлаков, доцент к.т.н.
Секретар: Е.А.Сапелюк, доцент к.т.н.

25 квітня, 14-00, ауд. 11-323, корпус 11

1. Побудова нечіткої системи визначення рівня ризику в залежності від характеристик екіпажу.
Л.А. Журавльова, А.Б. Турищев

2. Порівняльні характеристики експлуатаційних властивостей масел та пластичних мастил в умовах роботи зубчатих передач.
Р.Г. Мнацаканов, В.О. Довбуш, О.Є. Якобчук

3. Первісне порівняння ресурсів роботи зубчастої передачі на маслі та пластичному мастилі.
Р.Г. Мнацаканов, В.О. Довбуш, О.Є. Якобчук

4. Зносостійкі покриття для відновлення деталей авіаційної техніки з експлуатаційними по-шкодженнями.
Є.Ю.Бельчук, І.М.Новіков

5. Підвищення експлуатаційних характеристик газотермічних покриттів за рахунок змен-шення рівня технологічних залишкових напружень.
Є.Ю.Євсюков, В.В.Щепетов

6. Оцінка надійності гідромеханічних систем повітряного судна з урахуванням вірогідності багаторазового експлуатаційного контролю.
Г.Й.Зайончковський, Я.Б.Федоричко

7. Моделювання процесів розвитку і подавлення лісових пожеж з використанням авіації спе-ціального призначення методами нечіткої векторної оптимізації.
К.Т.Панатсидис

8. Використання тест-програм на ЕОМ та тренажів на авіатехніці для підвищення і контро-лю рівня професійної підготовки авіаперсоналу ЦА.
О.С.Тугаринов, А.А.Терейковський, Ю.М.Чоха

9. Триботехнічні властивості штучних ниток.
Е.Г.Луканіна, Л.С.Братіца

26 квітня, 9-00, ауд. 11-323, корпус 11

10. Модель оптимізації черги відправки літаків у рейс у збійних ситуаціях.
С.О.Дмитрієв, І.А.Терейковський, Т.Я.Альгабрі

11. Контроль чистоти авіаційних мастил газотурбиних двигунів та методика оцінки стану фі-льтрів.
Я.Д.Шевченко

12. Структура та принципи формування програм перевірок об'єктів у системі державного регулювання підтримання льотної придатності.
О.В. Орлов, Ю.І. Кордянін

13. Розширення площі накриття при штучному розсередженні вантажу в боковому напрямку.
Є.А.Сапелюк, Я.В.Кондауров

14. Розрахунок подовжнього призначеного ресурсу для об`єктів авіаційної техніки.
Є.І.Кузнєцов, В.Д.Кудрицький, С.А.Нагула

15. Застосування сучасних технологій поверхневого зміцнення та відновлення деталей авіа-ційної техніки.
В.Ф. Лабунець, Г.А. Волосович, Т.С. Климова, В.О. Мелашенко.

16. Проблемы мойки наружных поверхностей воздушных судов.
Е.С. Барышев, А.А Коренцвит

17. Индикатор усталостных трещин в авиаконструкциях с множественными концентратора-ми напряжений.
М.А.Клейнхоф, В. П.Павелко, И.В.Павелко, Ю.М.Тимощенко

18. Безконтактна багатокомпозиційна інформаційно-вимірювальна система.
Бойко Д. В., Лєнков С. В., Мокрицький В. А., Огар І. В.

19. Залежність діелектричної проникливості композитів для авіаційної техніки від параметрів їх компонентів.
Дмитрієв М.В., Зубарєв В.В., Лукомський Д.В., Огар Д.К.

20. Оптимізація періодичності проведення обслуговування систем з резервом часу по крите-рію максимуму коефіцієнта технічного використання.
Сауcтенко О.М., Лєнков С.В., Зубарєв В.В., Салімов Р.М.

21. Знешкодження джерел іонного забруднення, як один з шляхів забезпечення стабільності напівпровідникових приладів.
Лукомський Д.В., Огар Д.К., Огарь І.В.

22. Підвищення довговічності гальмових пристроїв повітряних суден.
Докучаєв В.Г

23. Зміцнення та відновлення деталей авіаційної техніки жаростійкими покриттями.
Є.К. Фень, В.В.Малишкін, В.Н.Дмитренко

24. Методичний підхід щодо обгрунтуван6ня оптимальних варіантів модернізації ЛА.

О.В.Самков, О.Є. Мавренков, В.В. Порва

Нагору Підсекція 3.2. Міцність та ресурс повітряних суден Нагору

Голова: С.Р.Ігнатович, завідувач кафедри НАУ, д.т.н., професор
Заступники голови: М.В.Карускевич, с.н.с., к.т.н
Секретар: Г.В.Савєльев, старший викладач

25 квітня, 14-00, ауд. 11-324, корпус 11

1. Електроочищювачі, аналіз і перспективи вдосконалення їх конструкції.
В.В. Гаража, Хусейн Зияд, Ю.П. Давиденко

2. Оцінка економічної доцільності регенерації авіаційних олив.
В.В. Гаража, Хусейн Зияд, Ю.П. Давиденко

3. Захист паливних систем повітряних суден від накопичення вільної вологи у баках-кесонах.
В.В.Гаража, М.Д.Туз

4. Продовження ресурсу літака з урахуванням аеродинамічного стану планера.
Д.К. Мещишен

5. Критерії об'єднання розсіяних ушкоджень при багатоосередковому руйнуванні.
С.Р. Ігнатович, О.Г. Кучер, О.В. Башта

6. Інформаційно-вимірювальний комплекс для отримання оцінок льотних характеристик ПС в процесі експлуатації.
С.А.Ищенко, А.А.Игнатенко.

7. Варіаційний принцип для температурної задачі теорії пружності в напруженнях.
М.М.Бородачев, М.И. Савченко

8. Кінетика тріщин втоми в кристалітах алюмінієвого сплаву.
М.В.Карускевич, В.М.Пантелєєв, О.А.Шевченко, О.М.Карускевич

9. Вплив індивідуальних особливостей повітряних суден на зміну злітних характеристик.
С.О. Іщенко, д.т.н., Т.О. Семитківська


26 квітня, 09-00, ауд. 11-324, корпус 11

10. Захист повітряних суден від корозії плівкоутворюючими інгибірованими нафтовими спо-луками.
В.В.Бойко, М.В.Карускевич, В.М.Пантєлєєв, О.І.Радченко

11. Зміни мікротвердості різноорієнтованих монокристалів алюмінію при втомі.
О.І.Радченко, О.Ю.Корчук

12. Методи обґрунтування оптимальних варіантів модернізації АТ на етапі проектування.
В.В.Порва, О.В.Самков, А.В.Коваленко

13. Стендові дослідження систем розвантаження насосів від надмірної потужності.
П.М.Ходаківський

14. Забезпечення контролепридатності елементів шасі з титанових сплавів з підвищеною чу-тливістю неруйнівного контролю.
Г.М.Франчук, А.М.Овсянкін, А.В.Попов

15. Аналіз методами майже періодично корельованих випадкових процесів сигналів вібрації підшипників кочення.
О.В.Заблотний, В.Ю.Михайлишин, І.М.Яворський

16. Поліпшення посадкових характеристик літаків за допомогою керованих амортизаційних систем шасі.
І.М.Волох, М.Г.Толмачов, В.І.Рябко

Нагору Підсекція 3.3. Авіаційні двигуни Нагору

Голова: М.С.Кулик, проректор НАУ, д.т.н., професор
Заступники голови: А.В.Тарасенко, с.н.с.,к.т.н
Секретар: А.С.Якушенко, с.н.с.,к.т.н

25 квітня, 14-00, ауд. 1-105, корпус 1

1. Обґрунтування групових комплектів запасних частин.
О.А.Тамаргазін, Хаммуд Нізар

2. Оцінка впливу радіальних зазорів на характеристики компресора.
С.О. Дмитрієв, О.Є. Карпов, О.В. Попов

3. Стенд для дослідження експлуатаційних характеристик іонного анемометра.
І.Ф. Кінащук

4. Квазіпросторова методика пошуку оптимальних конструктивних кутів входу та вихо-ду лопаткових вінців осьового компресора газотурбінного двигуна.
Ю.М.Терещенко, В.М.Дихановський, О.В.Юрченко, Л.Г.Волянська

5. Метод визначення запасу стійкості тривальних ТРДД на перехідних режимах при обмеже-ній кількості вимірювальних параметрів.
М.С.Кулик, В.В.Панін, В.В.Ратинський

6. Водневий генератор та енергозберігаючі технології.
В.І. Орланов, С.М. Подреза, В.Д. Хижко

7. Оптимальне геометричне моделювання обводів перерізів повітрозабірників авіаційних ГТД параболо-еліптичних форм в системі AutoCAD.
М.О. Ходак, В.В. Ситниченко


26 квітня, 09-00, ауд. 1-105, корпус 1

8. До оцінки технічного стану компресорів.
В.В. Козлов, С.О. Осадчий

9. Експлуатація турбогвинтових двигунів у тропічних умовах.
Г.І.Непорожній

10. Програма проведення теплотехнічних випробувань поршневого багатоступеневого компресора.
І.О.Орлов

11. Концепція розвитку неруйнівного контролю авіаційної техніки.
І. П.Білокур

12. Застосування композиційних матеріалів в авіаційних конструкціях та проблеми оцінки їх стану.
Г. М.Борозенець.

13. Применение концепции эквивалентной податливости при расчете на кручение валов с трещинами.
И. Павелко, С. Ярославцев

14. Порівняльний аналіз однокаскадного регулятора подачі та регулятора подачі з серводією об'ємного насоса.
В.С. Бутько, к.т.н., Є.М. Сябрюк, аспiрант

Нагору Міжнародна науково-технічна конференція Нагору