Логотип конференціїСекції

Голова: Г.Ф.Конахович, декан факультету НАУ, д.т.н., професор
Заступники голови: Л.В.Сібрук, вчений секретар НАУ, д.т.н.
Секретар: Ю.В.Пепа, асистент

25 квітня, 14-00,ауд. 3-312, корпус 3


1. Анализ возможностей передачи диференциальных поправок в радионавигационных системах волнами различных диапазонов длин.
В.С.Михайлов

2. Характеристики міжмережових екранів для роботи в комп`ютерних мережах передачі даних.
Г.Ф.Конахович, Сухопара О.М.

3. Параметрична модель інтермодуляції в радіопередавачі.
В.О.Іванов, Є.І.Габрусенко

4. До аналізу інтенсивності відбитих від циліндричних поверхонь радіохвиль в аеродромних зонах.
Л.Я.Ільницький, Л.В.Сібрук, Ю.В.Пепа

5. Контроль та прогнозування технічного стану біполярних транзисторів.
А.І.Білець, В.О.Лосовський

6. Вимірювання параметрів поляризації радіохвилі за допомогою турнікетної антени.
Л.Я. Ільницький, Л.В.Сібрук, Л.Ю.Скриннік, А.В.Фецун

7. Результати розробки приладу виявлення дефектів в антенних обтікачах літаків.
Я.Дереча, Я.М. Кемпа, О.Б Лящук, М.О. Наумець, Я.М.Рибак, Г.В.Цукорник

8. Вимірювання поляризаційних характеристик електромагнітної хвилі за допомогою антен колової поляризації.
Л.Я. Ільницький, М.І.Фузік, О.В.Шитіков

9. Інтелектуальні системи підготовки фахівців з рейтинговою технологією дихотомічного діагностування знань.
В.О.Ігнатов, В.О.Доровской

10. Особливості мережі наземного авіаційного електрозв`язку з каналами VSAT.
С.М.Паук, К.В.Штода

11. Оптимізація комбінованої мережі авіаційного електрозв`язку.
С.М.Паук, К.В.Штода

12. Перспективи розвитку ВАТ "УКРТЕЛЕКОМ".
О.Я.Савченко

13. Сучасний стан проблеми керування радіочастотним ресурсом в Україні.
Н.С.Лєстєв, В.І.Кириченко

14. Проблеми електромагнітної сумісності радіоелектронних систем та радіочастотний ресурс.
Н.С.Лєстєв, А.В.Тичинський
   

26 квітня, 9-00, ауд. 3-312, корпус 3

15. Забезпечення умов завадозахищеності системи посадки.
В.О.Іванов, Л.Я. Ільницький, В.Т.Богатир

16. Моделі поширення радіохвиль в діапазонах частот, що використовуються аеронавіга-ційними технічними системам.
В.О.Іванов, Л.Я. Ільницький, В.Т.Богатир

17. Точність і вірогідність рейтингового контролю знань в інтелектуальних системах.
В.О.Доровской, В.О.Ігнатов, М.М.Гузій

18. Особливості розрахунку каналів мережі мобільного радіозв`язку.
В.Г.Потапов

19. Методи багатократного використання частот в системах мобільного радіозв`язку.
О.В.Тичина, С.М.Паук

20. Analyses 8-PSK Modulation for GSM.
V.O Ignatov, B.F.Bystrik

21. The analysis and syntheses of methods, algorithms both computer technologies of multi-user systems.
V.L.Barvinskiy, V.O.Ignatov, V.N.Soroko

22. Використання ігрових алгоритмів для навчання і контролю знань.
В.Ф.Бистрик

23. Математичні моделі технічного обслуговування систем повітряних суден.
Г.Ф.Конахович, І.О.Мачалін, В.Г.Потапов

24. Аналіз методів вільного доступу в системах мобільного авіаційного зв`язку.
К.В.Штода

25. Syntheses of automatic systems of channels diagnosing in mobile communication networks.
V.O.Ignatov, J.J.Penda, O.A.Tarasov

26. Система охорони з телевізійними датчиками.
А.О.Пеньков, В.К.Кармазін

27. Супутникові системи авіаційного зв`язку.
С.М.Паук, І.Н.Духанін

28. Методи, алгоритми і технології діагностування інтелектуальних телекомунікаційних систем.
В.О.Ігнатов, М.М.Гузій, В.О.Доровской

29. Методи захисту каналів зв`язку керуванням повітряним рухом.
Г.Ф.Конахович, О.В.Тичина

30. Нелінійна оптимальна фільтрація шумоподібних сигналів у телекомунікаційних системах.
В.О.Ігнатов, С.М.Первунінський

   

31. Забезпечення ЕМС систем посадки за допомогою визначення захищених зон.

В.О.Іванов, Л.Я. Ільницький, В.Т. Богатир

  

32. Методика оцінювання якості електромагнітної обстановки в зоні дії курсового радіомаяка системи посадки літаків.

В.О.Іванов, Л.Я. Ільницький, В.Т. Богатир 

   

Нагору Міжнародна науково-технічна конференція Нагору