Логотип конференціїСекції

Голова: С.І. Мірошниченко, д.т.н., професор кафедри електроніки НАУ
Заступники голови: С.В. Балашов, к.т.н., доцент кафедри електроніки НАУ
Секретар: С.Т. Поліщук, заступник директора ІПН НАУ

26 квітня, 10-00, ауд. 3-406, корпус 3

1. Організація учбового процесу з медичної інженерії.
Ю.Ф. Зіньковський, Ю.О. Фурманов

2. Морфометрический метод оценки состояния красной крови на основе программно-аппаратных срeдств обработки видеоизображений неокрашенных эритроцитов.
Е.Ф. Яценко, В.П. Яценко

3. Методика навчання медичного персоналу на складних технічних системах.
С.В. Балашов

4. Технико-экономическое обоснование выбора матриц для ренгеновских беспленочных приемников.
А.С. Мірошниченко

5. Сравнение характеристик одно- и многоматричных беспленочных ренгенографических приемников.
С.І. Мірошниченко

6. Біотехнічна система екстракорпоральної корекції гомеостазу паціентів із деструкцією нирок.
І.Ф. Бойко, С.Т. Поліщук

7. Система ультразвукового детектування кожанів.
І.М. Ковальова, Л.А. Тараборкін

Нагору Міжнародна науково-технічна конференція Нагору