Логотип конференціїСекції

Голова: С.В.Іванов, завідувач кафедри НАУ, д.х.н., професор
Заступники голови: С.В. Бойченко, керівник Випробувального центру авіаційної хіммото-логії "УЦАХ-СЕПРО", к.т.н., доцент
Секретар: О.О.Любарська, магістр

26 квітня, 10-00, ауд. 8-102, корпус 8

1. Основні напрями досліджень в області хіммотології паливно-мастильних матеріалів.
К.І.Баранський, В.П.Пивовар

2. Повышение потребительских показателей синтетических смазочных масел ЗАО "АВИА-ТЕХМАС".
В.В.Винс, А.Ф.Старков, Н.Ф.Питомин, Л.А.Пегеев

3. Вплив концентрації кисню на температурні межі утворення горючих сумішей палива марки РТ.
В.В.Єфіменко, Ю.О.Бейко, Л.В.Бурдюженко

4. Сучасні технології запобігання природним втратам палив нафтового походження: світовий досвід.
І.В.Григоренко

5. Озон в процесах зниження токсичності газових викидів двигунів внутрішнього згорання.
А.В. Громико м.н.с, І.М. Астрелін д.т.н., професор, Г.С.Столяренко, д.т.н., професор

6. Ресурсозберігаючі та екологічні заходи при транспортуванні, переробці і зберіганні нафти і нафтопродуктів в Україні.
М.П.Халявко, К.П.Халявко

7. Об'ємна конфігурація мікрогеометрії поверхонь тертя - один з основних факторів ефекти-вності трибосистеми.
О.Ф.Аксьонов, А.У.Стельмах, О.Ю.Сидоренко, Р.Є.Костюнік

8. Мас-спектральна методика визначення втрат автомобільних бензинів при їх прийманні, зберіганні і відвантаженні.
М.І.Вихрестюк, С.М.Лютий, Б.Ф.Кочірко, М.А.Мартинюк, Д.О.Ткаченко.

9. Комплексна методика дослідження фізико-хімічних властивостей, які характеризують випаровуваність сучасних палив.
С.В.Іванов, С.В.Бойченко, О.О.Любарська

10. Фізико-хімічні основи технології мікрокапсулювання та застосування присадок до олив.
М.А.Альтшулер, М.П.Халявко, З.С.Апостолюк, С.І.Горбенко, Н.О.Пасмурцева

11. Ресурсоенергозбереження з точки зору трибології.
О.Ф.Аксьонов, М.П.Халявко
    

26 квітня, 14-00, ауд. 8-102, корпус 8

12. Способи зневоднення нафтопродуктів.
С.С.Дровнін


13. Підвищення працездатності дизельних двигунів застосуванням нової високоефективної оливи "ГАЛОЛ-4042 тд".
К.І.Баранський

14. Магнітооптична активність палива та визначення вмісту смол в ньому.
А.М.Соловйов, Е.Я.Кузнєцова

15. Новітня методологія триботехнічних експрес-випробувань паливно- мастильних матеріа-лів з урахуванням впливу вторинних поверхневих трибоструктур.
О.Ф.Аксьонов, А.У.Стельмах, О.Ю.Сидоренко, Р.Є.Костюнік

16. Моделювання процесу конденсації парів палива при "диханнях" резервуарів.
О.В.Бойченко, В.Ю.Задирака, С.В.Бойченко, С.В.Іванов

17. Очистка поверхні води від вуглеводнів та дослідження їх сорбції модифікованим вугле-цевомінеральним матеріалом.
Л.І.Челядина

18. Запобігання втратам палива від випаровування технічними та організаційними методами.
Д.О.Горбачов, О.Ф.Аксьонов

19. Поверхневий натяг сучасних палив та їх компонентів.
О.О.Любарська, Скрипка Н.І.

20. Визначення групового складу сучасних палив.
О.С.Тітова, В.Ф.Новікова, О.В.Полякова, А.М.Ластовець

21. Встановлення рівня якості антильодоутворюючої рідини "Арктика-200" після довготри-валого зберігання.
А.М.Ластовець, С.В.Бойченко, О.В.Уницька, Л.А.Полякова, Н.І.Скрипка, В.М.Скрипка

22. Сучасний стан та перспективи розвитку виробництва авіаційних мастил в Україні.
О.С.Губарєв, Й.А.Любінін, К.А.Калічевська, О.Д.Стахурський, О.О.Македонський

23. Оксидаційна очистка - спосіб покращення експлуатаційних властивостей реактивних палив.
В.І.Гайванович, М.П.Панів, С.В.Пиш'єва, В.І.Антонишин

24. Розвиток і проблеми авіаційної хіммотології в Україні.
А.М.Ластовець

25. Розробка програмного комплексу для оцінки та прогнозування втрат палив від випарову-вання внаслідок малих та великих "дихань" резервуарів.
І.В.Григоренко

       

26. Нетрадиційна технологія герметизації ємностей для зберігання нафтопродуктів (без вогневий метод).

Ю.А. Мочалов

Нагору Міжнародна науково-технічна конференція Нагору