Логотип конференціїСекції

Голова: В.І.Терьохін, декан факультету аеропортів, к. т. н., професор
Заступники голови: С.О. Пузік , доцент кафедри, к.т.н.
Секретар: Т.І. Кузьменко , старший викладач

Нагору Підсекція 14.1. Проблеми математичного моделювання та проектування авіаційної наземної техніки та споруд Нагору

Голова: Ю.В. Верюжський, завідувач кафедри, д.т.н., професор
Заступники голови: В.М. Першаков, доцент, к.т.н.
Секретар: Б.П. Іващенко, старший науковий, к.ф.-м.н.

26 квітня 11-30, ауд. 8-106, корп. 8

1. Реальний технічний стан та проблеми експлуатації існуючих металевих конструкцій в Україні.
В.М. Гордеєв, Є.В. Горохов, О.І. Оглобля, А.В. Перельмутер, О.В. Шимановський

2. Головні напрямки досліджень науково-дослідного інституту механіки швидкоплинних процесів при НАУ.
Ю.В. Верюжський

3. Технологическая система монолитного каркасного домостроения.
Г.В. Бадеян, Ю.Н. Ковалев,, В.А. Плоский

4. Оценка качества цементобетона при устройстве покрытия летной зоны №1 аеропорта Борисполь.
В.В. Мозговой, Н.И. Погребняк

5. Метод физических моделей сопротивления в расчетах транспортных зданий и сооружений.
В.И. Колчунов

6. Організація проведення чисельних експериментів по дослідженню поведінки грунтів ос-нов аеропортних споруд.
Є.В. Штефан

7. Застосування теорії самоорганізації С-простору для багатокритеріальної оптимізації скла-дних систем.
Н.М. Мхитарян, Ю.М. Ковальов, О.О. Омельченко

8. Анализ рисков негативных последствий динамического воздействия нагрузки в виде падения воздушного судна.
В.Г. Ширшов

9. Система моніторингу по стабілізації зусиль в деяких системах попереднього напруження залізобетонних конструкцій.
О.І. Пилипенко

10. Решение задач теории упругости обобщенным проекционно-сеточным методом в уточненной постановке.
И.Л. Машков

11. Новий метод розрахунку згинальних елементів при розподільних силових впливах.
Б.М. Лисицин, В.М. Першаков, Масуд Нуридин

12. Визначення коефіцієнта постелі лесових грунтів при розрахунках аеродромних покриттів.
М.В. Березівський

13. Чисельний аналіз стійкості тришарових конструкцій з урахуванням дефектів типу розшарувань.
О.І. Оглобля

14. Опыт использования синтетической сетки хателир-С для армирования асфальто-бетонных покрытий автомобильных дорог и аэродромов Украины.
А.Н. Бесараб, А.М. Ищенко

15. Ймовірнисна модель руйнування конструкції нежорсткого типу аеродромного та дорожнього одягу.
І.П. Гаміляк

16. Влияние режима нагружения воздушными судами аэродромных покрытий на их напряженно-деформированное состояние.
В.В. Мозговой, А.Н. Бесараб

17. Совершенствование метода определения модуля упругости материалов аэродромных покрытий.
Л.А. Кырись, А.М. Ищенко

Нагору Стендові доповіді Нагору

18. Моделирование напряженно деформированного состояния конструкции надрессерных балок.
Н.А. Сирота

19. Вільні коливання нелінійно пружних трубопроводів.
В.С. Горбатов

20. Моделювання фізико-металургійних процесів при пірогазифікаційній переробці радіоактивних відходів.
О.М. Гринько

21. Дезактивація забрудненої поверхні екзотермічною сумішшю.
О.М. Гринько

22. Осаждение радионуклидов на активированной поверхности распыленной извести.
Б.Н. Барбышев

23. Компенсация теплових потерь в высокотемпературных эндотермических реакциях углерода со связанным кислородом.
А.С. Тарасевич

24. Тонкостенные пространственные конструкции.
Б.А. Богуславский

25. Экспертная оценка эффективности технологических систем.
Н.М. Мхитарян, Г.В. Бадеян, А.В. Безух, Е.В. Джурик

26. Оцінка параметрів газифікатора з прямоточним рухом газу.
Б.П. Іващенко

27. Методика численно-экспериментальных обследований строительных конструкций.
А.В. Кравцов

28. Методика оптимизации параметров ультразвукового датчика для обеспечения безопасности подвижного состава.
Н.А. Сирота

29. Принципові рішення терміналу чартерної авіакомпанії.
В.А. Сімоненко

30. Влияние массивности аэродромных плит на их термоустойчивость.
Г.Н. Агеева

Нагору Підсекція 14.2. Авіаційна наземна техніка та сертифікація аеропортів Нагору

Голова: В.В. Запорожець, завідувач кафедри , д.т.н., професор
Заступники голови: О.В.Кулінич, доцент, к.т.н.
Секретар: В.Х.Баланін, старший викладач

26 квітня, 9-00, ауд. 1-440, корпус 1

1. Експрес аналіз якісних характеристик олив.
В.В.Запорожець, О.І.Олефір, О.М.Білякович, Нгуен Туан Ань

2. Підвищення мастильної дії трансмісійних олив в умовах граничного режиму тертя.
В.В. Запорожець, О.М.Білякович, А.В.Захарченко

3. Влияние вибрации на совместимость конструкционных материалов при трении.
В.Х. Баланин, А.В. Кулинич

4. Дослідження ефективності застосування циклонів та гравітаційних очисників рідин.
В.І. Терьохін, В.С.Манзій, С.О. Пузік, В.С. Шевчук

5. Графічний метод визначення часу осадження часток забруднень.
С.О. Пузік

6. Обгрунтування використання нейтрального газу при зберіганні палива в резервуарних місткостях.
О.М. Зубченко, В.В. Єфименко, Л.В. Бордюженко

   

7. Принципи сертифікації аеропортів і аеродромів України.

В.Ф. Шило

  

8. Основні напрямки розробки сертифікаційного базису аеропортів України.

О.М. Білякович

  

9. Использование переменного тока для электроочистки жидкости.

Г. П. Каробцов, К. В. Никонов, В.И. Терехин

Нагору Міжнародна науково-технічна конференція Нагору