Логотип конференціїСекції

Голова: Е.Г. Азнакаєв, доктор фізико - математичних наук, НАУ
Заступники голови: П.О. Станко, голова студентського профкому НАУ
Секретар: О.О. Любарська, магістр НАУ


25 квітня, 14-00, ауд. 1-333, корпус 1

1. Development of FFP program for airline of Ukraine.
A.S.Vinukov-Proschenko

2. Про розробку правил проектування вантажних терміналів аеропортів України.
В.М.Першаков, Л.І.Остапенко

3. Напрямки підвищення інженерно-графічної підготовки майбутніх фахівців з урахуванням сучасних виробничо-ринкових відносин.
В.Є.Михайленко, М.О.Ходак, В.І.Бугайов, В.В.Ситниченко

4. Класифікація подання знань в інтелектуальних системах.
Ю.П.Конопелько

5. Розробка методики розрахунку основ жорстких аеродромних покриттів.
І.П.Дрозденко

6. Дослідження статичних характеристик регуляторів тиску.
В.С.Бутько, Т.В.Тарасенко

7. Вплив конструктивних параметрів на статичні характеристики регуляторів непрямої дії.
В.С.Бутько, Т.В.Тарасенко

8. Оптмизация модели многомерной компьютерной сети.
А.В.Щокін

9. Дослідження седиментації механічних забруднень в паливах при ізотермічних умовах.
Ю.О.Олійник, С.О.Пузік

10. Загальні принципи визначення цілостності аеронавігаційної системи.
Є.А.Бабак

11. Вплив коефіцієнтів тиску та розходу на стійкість гідравлічного регулятора тиску.
П.В.Павлюченко

12. Вплив фізичних парметрів на стійкість гідравлічного регулятора тиску.
П.В.Павлюченко
   

26 квітня, 14-00, ауд. 1-333, корпус 1

13. Розрахунок примусових коливань просторових трубопроводів.
В.О.Соколов

14. Принципи побудови систем автоматичного залежного спостереження в режимі радіомовлення.
О. Б. Гололобова

15. Застосування аерозольної газодинамічної обробки поверхні зв'язуючого слою у тех-нології отримання теплозахисних покриттів.
І.С.Малашенко, Е.Г.Азнакаєв, В.І.Савченко, Д.Р.Амірханов

16. Основные тенденции развития рынка авиатранспортных услуг.
Жорж Жерейж

17. Обробка даних пасивного експерименту із дослідження фізичної стабільності нафтового палива.
О. О.Любарська

18. Огляд технологій запобігання природних втрат палива нафтового походження.
І. В. Григоренко

19. Дослідження детонаційних властивостей автомобільних бензинів.
Р.В.Маринич

Нагору Стендові доповіді Нагору

20. Дослідження групового складу різних вуглеводневих видів палива.
Л.А.Федорович

21. Вивчення компонентного складу авіаційних бензинів.
О.В.Мережко

22. Військові формування цивільного повітряного флоту України на фронтах Великої Вітчизняної війни 1941-1945 р.р..
С.В.Антонов

23. Військові формування цивільного повітряного флоту у боях за Україну (1941-1945 р.р.).
О.М. Березюк

Нагору Міжнародна науково-технічна конференція Нагору