Секції

 

1. Захист цивільної авіації від кіберзагроз

2. Інформаційні системи та технології в авіаційній галузі

3. Автоматизовані системи управління технологічними процесами та рухомими об’єктами

4. Електротехнічні та світлотехнічні системи і комплекси

5. Метрологія та системи менеджменту якості

6. Новітні інформаційні технології у авіації

7. Мультимедійні технології та системи

8. Комп’ютерні системи та мережі

9. Комп’ютеризовані системи управління

10. Математичне моделювання та чисельні методи

11. Англійська мова в науці та техніці: виклики сучасності

12. Управління складними системами

13. Електроніка

14. Авіаційні телекомунікаційні системи

15. Стан та перспективи розвитку авіоніки

16. Аеронавігація

17. Сучасні технології підтримки льотної придатності повітряних суден

18. Автоматизація та енергозбереження на транспорті

19. Триботехнології та втомна міцність в авіаційній техніці

20. Двигуни та енергетичні установки

21. Міське, промислове, цивільне та транспортне будівництво

22. Дизайн архітектурного середовища

23. Геодезія та землеустрій

24. Біотехнологія та біомедична інженерія в авіації та космонавтиці

25. Дистанційні аерокосмічні дослідження

26. Хімія і хімічна технологія

27. Екологічна безпека та хіммотологія

28. Економіка та бізнес-адміністрування в авіації

29. Транспорт та логістика

30. Міжнародне економічне співробітництво України у авіаційній та космічній сферах

31. Трансформація журналістики в контексті технологізації світу і процесів глобалізації

32. Міжнародне право в умовах сучасних глобалізаційних процесів

33. Авіація і туризм

34. Сучасні проблеми міжнародних відносин

35. Правове забезпечення єдиного повітряного простору

36. Мовна підготовка фахівців авіаційної галузі

37. Психологія безпечної експлуатації авіаційного транспорту

38. Сучасні тенденції розвитку технологій управління

39. Публічне управління та адміністрування: український та світовий досвід

enruuk