1. Сучасні технології підтримання льотної придатності повітряних суден

2. Проектування, ресурс та зношування авіаційних конструкцій

3. Двигуни та енергетичні установки

4. Автоматизація та енергозбереження на транспорті

5. Електротехнічні та світлотехнічні системи і комплекси

6. Аеронавігація та безпілотні авіаційні комплекси

7. Керування складними системами

8. Автоматизовані системи управління технологічними процесами та рухомими об’єктами

9. Авіоніка і керування повітряним судном

10. Електроніка та телекомунікації

11. Сучасні тенденції у навчанні авіаційної англійської мови

12. Кібербезпека цивільної авіації

13. Сучасні технології розробки програмного забезпечення в авіації

14. Комп’ютеризовані системи управління

15. Комп’ютерні системи та мережі

16. Математичне моделювання та чисельні методи

17. Біологічна безпека в авіації

18. Перспективи авіаційних досліджень у Європі

19. Хімія і хімічна технологія

20. Розвиток аеропортів та прилеглих територій

21. Дизайн архітектурного середовища

22. Глобальні трансформації авіаційного ринку

23. Цифрові технології – ключі до цифрового майбутнього

24. Транспортні технології, менеджмент і логістика

25. Міжнародне економічне співробітництво України у авіаційній та космічній сферах

26. Трансформація журналістики та реклами в контексті інформатизації світу

27. Авіація та космонавтика в епоху турбулентності: міжнародно-правова відповідь

28. Авіація і туризм

29. Міжнародні відносини в умовах глобальних викликів сучасності

30. Мультимедійні технології та системи

31. Правове забезпечення єдиного повітряного простору

32. Мовна підготовка фахівців авіаційної галузі

33. Психологія безпечної експлуатації авіаційного транспорту

34. Безпека авіації