Perfect pussy debut
HD sex
rujizz
video porno
free porn
indian porn
porn hd
xxx japan 18
xxx video xxxx indian porn bf porn

Термін подання матеріалів – до 12 квітня 2023 року

Матеріали подаються англійською або українською мовою.


Збірник матеріалів конференції буде розміщено на сайті http://conference.nau.edu.ua/index.php/AVIA/

 

Зареєструватись і надіслати матеріали

Керівництво для авторів (як подати матеріали)

 

Рукопис доповіді повинен відповідати таким вимогам:

– обсяг – 3-5 сторінок формату А5 (148 x 210 мм) з полями 20 мм з усіх боків;
– текстовий редактор – Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 9, з одинарним міжрядковим інтервалом.

Шифр УДК – вирівнювання по лівому краю, відступ знизу – 9 пт.

Відомості про авторів – ініціали, прізвище, науковий ступінь, (в дужках організація, країна) – кегль 9, курсив, вирівнювання по правому краю.

Назва доповіді (повинна бути стислою і відповідати темі секції) – кегль 9, жирний, вирівнювання по лівому краю, відступ зверху і знизу 9 пт, без переносу частин слів.

Анотація (до 50 слів) – кегль 8, курсив, вирівнювання по ширині без абзацу, відступ зліва і справа – 5 мм, знизу – 9 пт, обсяг не більше 5 рядків;

Текст доповіді – відступ першого рядка абзацу 10 мм, вирівнювання по ширині; підписи до рисунків, тематичні заголовки таблиць – кегль 9, вирівнювання по центру; нумерація таблиць – кегль 9, курсив, вирівнювання по правому краю; формули – вбудований редактор.

Висновки: назва – кегль 9, жирний, окремим розділом (відступ зверху – 9 пт, знизу – 6 пт, вирівнювання по центру) або безпосередньо в тексті. Текст – Times New Roman, кегль 9;

Список літератури: назва – кегль 9, жирний, вирівнювання по центру, відступ зверху – 9 пт, знизу – 6 пт. Бібліографічні записи подаються у формі нумерованого списку, відступ першого рядка абзацу 5 мм, вирівнювання по ширині. Обов’язково  вказати прізвища та ініціали авторів джерел, повну назву книги, том (номер, випуск), місто видання, видавництво, рік видання, загальну кількість сторінок.

 

Приклад оформлення матеріалів зі стилями – скачати

 

Керівництво для авторів (як подати матеріали)
http://avia.nau.edu.ua/avia2023/info/AVIA-2023-info-UA.pdf

 

Матеріали не редагуються, за науковий зміст і викладання матеріалу несе відповідальність автор.