Логотип конференціїСекції

Голова: В.М. Азарсков, декан факультету систем управління, д. т. н.
Заступники голови: В.М. Воробйов, професор кафедри НАУ, д. т. н., наук, професор.
Секретар: С.Г. Ванецян, доцент, к.т.н.

Нагору Підсекція 6.1. Управління складними технічними і великими системами Нагору

Голова: Л.М. Блохін, завідувач кафедри НАУ, професор, д. т. н.
Заступники голови: В.Д. Кузовик, професор, д. т. н.
Секретар: С.В. Держак, с.н.с., к.т.н.; Ю.В. Петрова

26 квітня, 9-00, ауд. 5-701, корпус 5.

1. Особливості сучасного розвитку бортових кібернетичних комплексів.
В. М. Азарсков

2. Спектральні алгоритми аналізу багатомірних динамічних систем з випадковими параметрами.
Л. М. Блохін, В.Г.Вовк, Пономаренко Л.В.

3. Методологічні основи експертизи проектів, що заявлені на участь у виконанні державної наукової програми.
В. Д. Кузовік, К.І.Столяревська, О.Б. Іванець

4. Шляхи зменшення перехресного зв'язку вимірювальних каналів датчика кутової швидко-сті на базі динамічно настроювального гіроскопа.
О. В.Збруцький, В. І.Стандик, Г. Є.Янкелевич

5. Аналіз факторів і умов, що викликають зниження живучості літальних апаратів.
С. А. Ліпіхін, В. М. Казак

6. Результати аналітичного конструювання автопілоту транспортного літака у крейсерному режимі польоту.
О. П. Кривоносенко, О. М. Юрченко

7. Визначення залежності робочих діапазонів переміщень платформи шестиступеневого динамічного стенду по лінійних степенях вільності від довжини гідро циліндрів.
В. В. Кабанячій

8. Методика і результати новітньої обробки кардіосигналів.
Ю. В. Петрова

9. Оптимізація ранніх етапів проектування контролепридатних систем управління рухомими об'єктами.
О. А. Сущенко

10. Досяжна ефективність компенсаторів випадкових уходів гіроскопів.
О. П. Саприкін

11. Моделювання системи керування польотом.
В.М. Казак, А. М. Козуб, Ю. Є. Боярінова

12. Встановлення місцеположення ЛА методом пеленгації.
А.Е. Асланян, А.А. Сергейчик, Ю.М. Безкоровайний

13. Спрощення пуасонівської схеми випробувань для перевірки ефективності роботи системи, функціонуючої в неоднорідних умовах експлуатації.
Ю. О. Єгоршин, О.Ю. Красноусова

14. Результати ідентифікації блока датчиків лінійних прискорень.
С.В.Держак, Л.О.Кошова

15. Задача і деякі результати структурної ідентифікації багатовимірного об єкта за даними натурного експерименту.
С.В.Держак, І.Ю.Сафронова

16. Достовірність контролю аналого - цифрових об'єктів.
В.М.Казак, С.Н.Руденко

17. Дослідження цифрового волоконно-оптичного акселерометра.
Г.Ф. Бублик, П.О. Дем'яненко, Г.В. Сморжевський

18. Фільтр Калмана для оцінки кватерніонів обертання космічного апарата задач керування орієнтацією КА.
В.В.Циссарж, Н.С.Чуракова

19. Використання датчиків кутових швидкостей для вирішення задач керування орієнтацією космічних апаратів.
В.В.Циссарж, В.С.Евгеньев, А.А.Мхитарян

20. Поліпшення посадкових характеристик літаків за допомогою керованих амортизаційних систем шасі.
І.М.Волох, М.Г.Толмачов, В.І.Рябов

21. Оптимальна нелінійна корекція гіровертикалі.
О. П. Саприкін


22. Hовый способ протяженной скоростной прецизионной коррекции самолётных ИНС по данным спутникового приёмника в режиме радиодоплеровского лага.

Ю.С. Дубинко, Т.Ю. Дубинко

Нагору Підсекція 6.2. Світлотехнічні та електроенергетичні системи забезпечення польотів на аеродромах цивільної авіації Нагору

Голова: В.В. Васильєв, член корр. НАН України, д. т. н.
Заступники голови: О.А. Зеленков, професор, к. т. н.
Секретар: С.Г. Ванецян, доцент, к т. н.

26 квітня, 9-00, ауд. 5-101, корпус 5.

1. Аналіз залежності світлового потоку авіаційних ламп розжарювання від струму навантаження у сучасних світлосигнальних системах аеродрому.
І.А. Зеленков, В.І. Степура

2. Методика визначення надійності світлосигнальних систем аеродромів.
С.С. Дев'яткіна

3. Основні принципи побудування сертифікаційного базису для сертифікації системи технічної експлуатації світлосигнального обладнання аеродрому.
С.Г. Ванецян, С.С. Дев'яткіна

4. Аппроксимация непрерывных сигналов по методу равных площадей в среде системы "MATHEMATICA".
В.В. Васильєв, Л.А. Симак, А.Н. Тодорова

5. Математичне моделювання систем диференційних рівнянь дробового порядку на базі представлення сигналів апроксимуючими поліноміальними спектрами в середовищі системи "MATHEMATICA".
В.В. Васильєв, Л.А. Симак, О.С. Воронова

6. Неклассический операционный метод анализа электрических цепей.
В.В. Васильев, Л.А. Симак

7. Метод параметрической интерполяции в машинной графике.
Г.І. Грездов, Т.К. Филиппенко

8. Основні принципи побудування систем автоматичного контролю і діагностування світлосигнального обладнання аеродромів цивільної авіації.
Т.І.Ососкова

9. Економіко-технологічне обґрунтування оптимальної структури авіаційних ремонтних підприємств.
О.А. Зеленков, П.С. Соченко, О.М. Аль-Амморі

10. Оптимізація форсованого амплітудно-частотного пуску асинхронних гіродвигунів з використанням вагових коефіцієнтів.
В.А. Повстень, Д. Аузелаг

11. Покращення енергетичних показників асинхронних короткозамкнених двигунів з масивними феромагнітними вкладишами в електричному колі ротора.
В.А. Повстень, Д. Аузелаг

12. Розробка аеродромних світлотехнічних систем вітчизняного виробництва.
М.В. Бобиляк, М.Д. Дробот, М.М. Кордун, Л.П. Шишкін, С.І. Шарипанова

13. Моделювання показників якості електричної енергії в системах освітлення.
О.Й. Чуріна

14. Моделювання та моніторинг систем мікроклімату виробничих приміщень
В.В. Васильєв, Г.О. Танасієнко

15. Проблеми та перспективи використання ПЗЗ у фотометрії.
В.І. Степура, І.Б. Міцан

16. Алгоритмізація задач діагностування системи вимірювань електричної енергії в аеропортах.
І.А. Зеленков , В.В. Панферов

17. Розподільче комбіноване електропостачання об'єктів аеропорту.
В.В. Панферов

18. Відкритий лазерний канал звязку для передачи телеметричної інформації.
П.Ф. Беляк, Б.Є. Журиленко

19. Перспективи використання нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії в аеропортах цивільної авіації.
В.В. Панферов

20. Метод дистанційного оптико-електронного вимірювання деформації, переміщення і коливання плоскопараллельної прозорої пластини.
Б.Є. Журиленко

21. Аналіз світлорозподілу, створюваного щілинними світловодами.
І.А. Зеленков, Ю.П. Булат

22. Модернізація світлових приладів з відбиваючими дзеркальними елементами.
І.А. Зеленков, М.В. Садовник

23. Оптико-електроний датчик для вимірювання деформації переміщення і коливання об'єкту.
Б.Є. Журиленко, І.М. Крутофист

24. Виявлення магнітної асиметрії асинхронних машин.
М.П. Попов

25. Модернізація тиристорних регуляторів яскравості типу "Старт" і "ZKP-T".
В.Г. Крюк

26. Основні проблеми поетапної заміни світлосигнального обладнання в аеропортах України.
В.Г. Устименко, А.В. Одинець

27. Аналіз показників якості електричної енергії в системах електропостачання аеропортів цивільної авіації.
В.Д. Козлов

28. Аналіз сертифікаційних вимог до систем електропостачання аеропортів.
В.І. Нерет

29. Ефективність структурної реорганізації служби ЕСТЗП аеропорту Бориспіль.
А.Ф. Шишков

30. Метод розрахунку остаточного строку служби елементів світлосигнального обладнання у процесі експлуатації.
В.О. Ружановський, С.Г. Рубцов

31. Модернізація світлосигнальних систем аеродромів України в сучасних економічних умовах.
А.О. Гордеев, С.Б. Шумаков

Нагору Підсекція 6.3. Системна ефективність авіоніки Нагору

Голова: В.М. Воробйов, професор, д. т. н.
Заступники голови: Д.М.Красношапка, професор, д. т. н.
Секретар: В.А. Захарченко, доцент, к.т.н.

26 квітня, 9-00, ауд. 5-103, корпус 5.

1. Системна модель підвищення надійності та ефективності комплексу "екіпаж-авіоніка-середовище".
В.М. Воробйов, А.О. Сильнягін, О.М. Рутов

2. Обґрунтування синергетичних ефектів авіоніки нового покоління повітряних суден.
В.М. Воробйов, В.І. Щелкунов, М.В. Воробйова

3. Методика підвищення системної ефективності авіоніки в умовах Анголи.
О.Ж. Вашку

4. Побудова обчислювальної системи авіаційного тренажеру.
О.М. Сосненко, В.А. Конишев, О.М. Рутов

5. Методологічні аспекти підвищення надійності рульових приводів при введені режимного резервування.
А.О. Сильнягін, М.Л. Носовський, О.С. Губська, О.Ж. Вашку

6. Захист інтелектуальної власності при розробці і промисловому впровадженні лазерних біомедичних систем.
В.М. Землянський

7. Вимірювання ступеню часової когерентності лазерного випромінювання ЛВРЧ.
В.М. Землянський, А.П. Чудесов

8. Лазерна система вимірювання параметрів повітря для корегування розрахунків балістичного комп'ютера.
В.М. Землянський, А.П. Чудесов, В.М. Муха

9. Кваліфікація програмного забезпечення авіоніки нового покоління.
В.М. Овчинніков

10. Розробка імпульсних джерел і систем вторинного електроживлення апаратури авіаційного і космічного призначення.
В.І. Яськів

11. Диференціальний привід - генераторний агрегат одночасного генерування змінного струму постійної частоти та постійного струму.
Д.М. Красношапка, П.О. Бурцев

12. Методи та моделі підвищення ефективності відмовостійких електроенергетичних систем авіоніки.
В.П. Захарченко

13. Методи та моделі верифікації ергатичної системи "екіпаж-повітряне судно-середовище" на моделюючих комплексах.
О.І. Охмуш

14. Система генерування змінного струму постійної частоти транспортного літака.
Д.М. Красношапка, О.В. Марченко

15. Програмно-алгоритмічне забезпечення відмовостійких систем електропостачання повітряних суден.
І.М. Іщенко, О.А. Лаптєв

16. Методи підвищення ефективності електрифікованих систем авіоніки на життєвому циклі.
А.О. Сильнягін

17. Основні концепції утворення програмно-алгоритмічного забезпечення моделюючих комплексів.
О.М. Рутов

18. Методика розрахунку статичних перетворювачів електроенергії.
В.М. Кириленко, Д.М. Сорокін

19. Вибір оптимальної структури систем генерування автономних джерел електроенергії.
І.М. Іщенко, Д.М. Сорокін

20. Методика оцінки ефективності авіоніки двигунів в умовах експлуатації.
В.М. Хімін

21. Методика синтезу для діагностування та прогнозування електромагнітних систем.
Ю.Т. Гуз

22. Системна ефективність дослідних пілотажних стендів у задачах сертифікації авіоніки та повітряних суден.
О.І. Охмуш, В.С. Семіда, І.М. Варуха

Нагору Міжнародна науково-технічна конференція Нагору