Логотип конференціїСекції

Голова: А.Я. Білецький, проректор НАУ, д.т.н., професор
Заступники голови: І.Ф.Бойко, д.т.н., професор
Секретар: В.М.Шутко, к.т.н., докторант

26 квітня, 10-00, ауд. 3-405, корпус 3

1. Синтез та аналіз систем базисних функцій Уолша.
А.Я.Білецький

2. Применение "Wavelet"-систем в обработке сигналов.
А.А.Давлетьянц

3. Адаптивный дельта-модулятор.
А.И.Давлетьянц, А.В.Коломиец

4. Сплайн-обробка двох сигналів з урахуванням їх аналітичного зв'язку.
В.О.Касьянов, В.М.Шутко

5. Визначення характеристичних функцій відгуків нелінійних систем при впливі безмежно подільних випадкових процесів.
І.Ф.Бойко

6. Оптимальний вибір структури та параметрів системи ТОіР бортових авіаційних РЕС.
П.О.Ковалевський

26 квітня, 14-00, ауд. 3-405, корпус 3

7. Непараметрическое обнаружение градовых зон метеонавигационными радиолокаторами на фоне дождя.
Р.Б.Синицын, И.М.Браун, Ф.И.Яновский

8. Автоматизована система управління в НПЧ з подавленням низькочастотної модуляції.
Б.Є.П'яних

9. Аналитический метод измерения частоты радиолокационного доплеровско-импульсного сигнала.
А. Я.Белецкий, В.В.Клобуков

10. Исследование базиса Виленкина-Крестенсона.
В.А.Швець

11. Можливості біоніки в сучасній науці.
О.В.Вишнівський

12. Інформаційна технологія при діагностиці кардиоміопатії
О.П.Приставка, І.Ю.Чернобельская

13. Разностная схема последовательных извлечений информативных составляющих речевого сигнала.
О. Н. Карпов

14. Методы и информационные технологии оперативного анализа состояния высоконадежных систем.
А.Ф. Приставка, О.Г Байбуз

15. Сплайн метод стиснення цифрових зображень.
І.В. Шелевицький, Є.В. Ткаченко, Ю.В. Юрко

16. Дискретне перетворення Фур`є в базисах квазігармонійних функцій.
Є.О. Мирзаков

17. Дискретне перетворення Фур`є в базисах функцій Уолша та синтез цих функцій.
В.І. Чорний

Нагору Міжнародна науково-технічна конференція Нагору