Логотип конференціїСекції

Голова: В.Г. Кривуца, декан факультету НАУ, д.т.н., професор
Заступники голови: О.М. Ложачевська, доцент, к.т.н.
Секретар: Т.Ю. Габріелова, доцент к.е.н.


25 квітня, 14-00, ауд. 9-308, корпус 9

1. Сучасні проблеми конверсії в Україні та деяких країнах СНД.
В.В.Родченко

2. Особливості використання комп'ютерних технологій в менеджменті.
Є.І. Клюєв

3. Управління трудовими колективами кризових ситуаціях.
Н.Б. Андрєєва

4. Вдосконалення механізму валютного регулювання в Україні.
Т.В. Гніденко

5. Стратегія формування територіальної системи Збройних Сил.
Б.О. Плужніков

6. Обґрунтування фінансового менеджменту авіакомпанії.
О.І. Аршинова

7. Перспективи використання потенціалу авіаційного транспорту.
В.М.Загорулько

8. Проблеми розвитку комунікації в ринкових умовах.
Ю.В. Скопінцев

9. Цінові стратегії в маркетингу.
С.В. Петровська

10. Аналіз аспектів розвитку авіації в Україні.
О.А.Родченко

11. Роль авіатранспорту в розвитку маркетингових комунікацій.
В.А. Козачок

12. Перспективи використання інтелектуального потенціалу авіаційної промисловості.
С.Л. Омельяненко

13. Обґрунтування стратегії розвитку авіапідприємств.
І.П. Садловська

14. Потенциальный метод стратегического управлення авиакомпанией.
В.В. Мова, Н.В. Плаксій

15. Механізми економічних взаємовідносин в холдінгових компаніях.
О.П. Стасюк

16. Економічні проблеми цивільної авіації.
Ю.Ф. Кулаєв

17. Вдосконалення економічного механізму діяльності підприємств оборонного комплексу України.
Резніченко О.В.

18. Аналіз сучасної системи менеджменту якості.
Н.В. Довга

19. Проблеми оформлення системи державного управління міжнародних перевезень.
Г.М. Мамаєва

20. Підвищення ефективності повітряних суден шляхом модернізації силових установок.
А.М. Андрійчук

21. Визначення основних підходів до транспортної забеспеченності національної економіки.
Г.С. Григор'єв

22. Проблеми зайнятості населення України.
Л.О. Городецька

23. Проблеми інвестицій на транспорті.
О.П. Назаренко

24. Проблеми економічної безпеки підприємств.
Л.Ф. Мухіна

25. Метод оцінки економічної ефективності авіоніки нового покоління на життєвому циклі.
М.В. Воробйова

26. Механизм согласования механических интересов взаимодействующих предприятий гражданской авиации.
А.Й. Косарев

27. Выбор стратегии взаимодействия авиакомпании с субьектами внешней среды.
А.Й. Косарев, М.И. Клеменко

28. Межорганизационньїе логистический менеджмент в дистрибутивних каналах сбыта авиатранспортной продукции.
М.Ю. Григорак

29. Механизм формирования бюджета представительства авиакомпании.
У.М. Плис

30. Факторы внешней среды и оценка влияния их на экономическую безопасность авиакомпании.
О.М. Бондаренко

31. Формы экономического взаимодействия предприятий воздушного транспорта.
А.Й. Косарев, Ю.В. Слепнева
   

26 квітня, 10-00 ауд. 9-308 кор. 9

32. Проблемы организации оптимального технологического взаимодействия авиакомпа-нии с аэропортом.
М.Б. Джуренко

33. Интелектуально-информационный потенциал предприятия и методы его оценки.
А.Н. Мержвинская

34. Роль транзитного фактору в економіці України.
Т.М. Дяченко

35. Вплив інноваційних процесів на економічне зростання організацій.
О.М. Ложачевська

36. Проблеми організації робіт з ПАНХ.
А.П. Науменко

37. Інвестиційна привабливість підприємств ЦА України.
А.К. Шумейко

38. Використання комп'ютерних технологій у бізнес-плануванні підприємства.
О.І. Туз

39. Створення бізнес-процесів функціонування аеропортів України.
О.М.Чернікова

40. Маркетингові дослідження ринку систем кондиціонування.
В.М.Загорулько, А.В.Нагорна

41. Дослідження ринку продажу меблів для офісів в Україні.
В.М.Загорулько, О.С.Пономаренко

42. Логистика, маркетинг и менеджмент в авиации.
Дуксенко О.П., Канава В.А., Лапшова Ю.В., Омельяненко С.В.

43. Об инвестиционной деятельности в авиационном комплексе Украины.
Дуксенко О.П., Канава В.А

44. Метод оценки выработки ресурсов элементов ВС в эксплуатации.
Канава В.А., Лапшова Ю.В

45. Исторический аспекты развития отечественной авиации и ее современное состояние.
Дуксенко О.П., Канава В.А., Лапшова Ю.В., Омельяненко С.В.

46. Альянсы авиакомпаний как инструмент маркетинга.
Егазарова Л.В., Канава В.А., Лапшов В.Ф.

47. О применении авиации в чрезвычайных ситуациях.
Дуксенко О.П., Канава В.А., Омельяненко С.В

48. О взаимодействии АСК ВС с АСУ МТО.
Канава В.А., Лапшова Ю.В

49. Рекомендации по оказанию авиакомпаниями услуг на рынке туризма.
Егазарова А.В.

50. Страховой полис - гарант возрождения отечественной авиации.
Канава В.А.

51. Підвищення ефективності роботи кадрових систем при наймі працівників.
Антоненко К.В.

52. Економічні проблеми повторного застосування будівельних матеріалів і конструкцій в будівництві споруд аеропортів.
Клімов Ю.А., Крівєльов Л.І.

53. Вплив фіскальної політики на зовнішньо економічну діяльність підприємства.
Легуша Ю.В.

54. Система маркетингових комунікацій на ринку транспортних послуг в Україні.
Базельчук Л.П., Тульчинська С.О.

55. Аналіз прибутку авіапідприємства з урахуванням помилок довгострокового прогнозу погоди.
Кривуца В.Г., Майкова О.В.

56. Заробітна плата та її роль у формуванні ринку праці.
Селеверстова І.О., Тульчинський Р.В.

57. Кон'юнктурний огляд ринку залізорудної сировини.
Проволоцька О.М.

58. Проблемы экономико-математического моделирования процессов на украинском рынке ценных бумаг.
Лыжник Ю.Б.

59. Вплив фіскальної політики на зовнішньоекономічну діяльність підприємства.
Новак В.О., Легуша Ю.В.

60. Некоторые проблемы оптимизации структур систем массового обслуживания.
Кебаб Н.Н.

61. Про структуру змісту праці керівника.
Баклан О.П.

   

62. New challenges for academia/economy collaboration.

E.K.Zavadskas, A.V.Valiulis 

  

63. Пути развития предпринимательства в гражданской авиации Украины .

Акопян А.А., Мерхеж Р.Э.

  

64. Стратегия в предпринимательской деятельности.

Мерхеж Р.Э.

  

65. Пути совершенствования автотранспортного сервиса на Украине .

Е. А. Шульгина, Т. Ю. Габриэлова.

   

66. Лизинг: краткий обзор зарубежного опыта и переспективы в Украине.

К.В. Кабанихина

  

67. Самоуправление коллектива в современной системе управления транспортным предприятием.

С.Ю. Лукин

 

Нагору Міжнародна науково-технічна конференція Нагору