Логотип конференціїСекції

Голова: В.М. Синєглазов, зав. кафедрою НАУ, проф., д.т.н.
Заступники голови: Б.І. Доценко, нач. відділу ДККБ "Луч", проф., д.т.н.
Секретар: М.П. Мухіна


25 квітня , 14.00, ауд. 5-713, корпус 5

1. Особливості проектування одноканальних цифрових систем управління.
Б.І. Доценко, В.П. Кузьмін

2. Автоматизована система формування зовнішнього вигляду ЛА для аналіза блискавкозахищеності.
М.П. Мухіна, Ю.Є. Шикалова

3. Цифрові алгоритми одноканальної системи управління з електроприводом.
О.П. Коростельов

4. Достовірність контролю літальних апаратів при наявності вмонтованих засобів контролю.
Б.І. Доценко, Ю.І. Шепелєв

5. Оптимізація обчислювального процесу в розрахунках електростатичних полів ємнісних перетворювачів.
А.П. Козлов , В.М. Синєглазов

6. Про підходи до задачі точного пілотування при виконанні контактування на етапі дозаправлення у повітрі.
М.К. Філяшкін, Е.С. Остапчук

7. Аналіз методами майже періодично корельованих випадкових процесів сигналів вібрації підшипників кочення.
О.В. Заболотний, В.Ю. Михайлишин, І.М. Яворський

8. Оптимізація моделі багатомірної комп'ютерної мережі.
А.В. Щекін

9. Інформаційна технологія аналізу даних про відмови агрегатів авіаційної техніки.
А.Ф. Приставка, І.В. Мозговая


26 квітня, 10.00, ауд. 5-713, корпус 5

10. Автоматизація керування літаками на етапі збору в групу.
М.К. Філяшкін

11. Відносний рух моновантажа порівнянної маси в процесі його парашутного десантування з транспортного літака.
А.Є. Асланян, В.А. Хлоп'ячий

12. Використання системи TRANAIR при вивченні технічних дисциплін.
В.М. Синєглазов, Д.Г. Корнєєв, В.О. Рогожин

13. Використання геоінформації в кореляційно-екстремальних системах інформації.
В.О. Рогожин, Д.Г. Корнєєв

14. Комплексна інерціально-супутникова навігаційна система.
М.П. Кулагін, А.В. Курганський

15. Декомпозиція математичної моделі проникаючого електромагнітного поля блискавки.
М.П. Мухіна

16. Квазіпредметний засіб керування рухом літального апарата.
В.Й. Кашматов

17. Питання ергономічного проектування та безпечної експлуатації комп'ютерно-інтегрованих комплексів.
О.Б. Аксьонов, Т.Е. Ударцева

18. Методика автоматизованого контролю гіроскопічних приладів.
О.В. Кузяєв

19. Принципи формування рухомої системи керування рулевими поверхнями літака в середовищі CAD/CAM/CAE

А.С. Затолокін, Ю.А. Кравецький, Ю.В. Абрамов

Нагору Стендові доповіді Нагору

20. Сумісна ерготична система управління рухом літака та функційного стану пілота.
О.Б. Аксьонов, В.Й. Кашматов

21. Автоматизована система проектування авіаційних композиційних матеріалів.
В.В. Клюс, О.І. Чумаченко

22. Система автоматизованого проектування металевих захисних сіток авіаційних полімерних композиційних матеріалів.
В.В. Клюс, О.І. Чумаченко

23. Багатокритеріальна оптимізація в задачі автоматизованого проектування ліній зв'язку повітряних суден.
А.В. Мельниченко

24. Розв'язок системи нечітких лінійних алгебраїчних рівнянь на підставі матричного принципу.
Ю.Н. Мінаєв, Н.М. Шибицька

25. Багатокритеріальність задачі проектування об'єктів одного класу.
В.М. Синєглазов, Брикалов

26. Адаптивний алгоритм опрацювання навігаційної інформації в бортових інтегрованих інформаційно-керуючих комплексах.
С.О. Пономаренко, І.В. Смельський, А.М. Іщенко

27. Метод визначення керуючого впливу пілота при керуванні рухом літака без зворотнього зв'язку по регульованій змінній.
В.Й. Кашмато

28. П’єзоелектричний датчик тиску в системах повітряних сигналів .

Ю.В.Алтухов, Д.Г.Корнєєв, В.О.Рогожин

29. Шляхи підвищення експлуатаційної надійності безпілотних літальних апаратів.

Семенов Л.А.

Нагору Міжнародна науково-технічна конференція Нагору